Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Tiếng Trung hóa học


        Xin chia sẻ cùng mọi người phần thuật ngữ hóa học anh việt. Phần thuật ngữ tiếng trung hóa học cho các bạn yêu thích môn dịch tiếng trung sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, trong lúc chúng tôi cập nhật bạn nào có các bản dịch hay xin hãy chia sẻ cùng công đồng online.ABA: Abscisic acid                                                                                                                                                           

Abalyn: Abalyn ( nhựa cây lỏng là este metyl, của axit abietic, được điều chế bằng xử lý nhựa với rượu metyl)                                                                                                                                                    

Abbe condenser:  Kính tụ quang abbe ( hệ thống thấu kính có khẩu độ lớn thay đổi được sắp xếp theo tầng để tạo hình ảnh nguồn sáng trên mặt phẳng tiêu của vật kính, kính hiển vi)                                                                                                                                                         

Abbe refractometer: Khúc xạ kế abbe ( dụng cụ để đo trực tiếp chỉ số khúc xạ của chất lỏng)                                                                                                                                                     

Abderhalden reaction: Phản ứng abderhalden ( phép thử sự có mặt của men bảo bệ trong máu, việc thử có thể dùng để phát hiện có thai và các bệnh ác tính)                                                                                                                                                     

Abegg's rule:  Định luật abegg ( định luật thực nghiệm xác định tổng hóa trị âm và dương của tối đa là 8)                                                                                                                                                

Abegg's rule of eight: Định luật abegg số 8 ( tổng hóa trị dương và âm của một chất là tâm, ví dụ như SF6 và H2S)                                                                                                                                                              

Abel fash-point apparatus: Máy thử điểm bốc cháy abel ( máy thử dầu lửa để xác định điểm bốc cháy)                                                                                                                                                   

Abelian group: Nhóm abel ( nhóm mà phép toán nhị phân của nó có tinh chất giao hoán, nghĩa là ab=ba, còn gọi là commutative operation)                                                                                                                                                             

Abelian operation: Tác dụng abel                                                                                                                                                            

Abelite abelit: Abelit ( chất nổ có chứa amoni nitrat và trinitrotoluen)                                                                                                                                                    

Abel test:  Phép thử abel                                                                                                                                                             

Abel tester:  Dụng cụ thử abel ( dụng cụ phòng thí nghiệm được dùng để thử điểm bốc cháy của dầu hỏa và các dầu bay hơi có điểm bốc cháy dưới 49oc, dầu được chứa trong cốc kín                                                                                                                                                           

Aberant: Độ sai lệch ( một nhóm cá thể hoặc cấu trúc không tiêu biểu, nhất là nhóm với số nhiễm sắc thể sai lệch)                                                                                                                                                          

Aberration:  Tính sai, quang sai( sự dịch chuyển góc biều kiến của vị trí thiên thể theo hướng chuyển động của người quan sát, do sự kết hợp tốc độ của người quan sát và tốc độ ánh sáng gây ra, sai lệch so với sự hình thành ảnh hoàn hảo bởi hệ quang học, ví dụ như cầu sai, coma, tính astigamayic,sự cong trường, sự méo và sắc sai)                                                                                                                                                              

Abeyance:  Trạng thái ẩn                                                                                                                                                             

Abherent:  Chất chống dính( chất ức chế một chất khỏi sự bám dính với bản thân nó hoặc với chất khác, còn gọi là abhesive)                                                                                                                                                              

Abhesive: Chất chống dính                                                                                                                                                         

Abietate  Abietat, resinat C19 H29 COOM. C19 H29 COOR)                                                                                                                                                           

Abietene: Abieten c19h30                                                                                                                                                         

Abietic acid: Axit abietic, c19h29 cooh ( axit kết tinh ba vòng thu được từ nhựa cây, được dùng để sản suất các chất làm dẻo hóa)                                                                                                                                                      

Abietic anhydride: Anhyđrit abietic, ( C19H29 CO)2O                                                                                                                                                      

Abietine: Abietin ( sản phẩm chưng cất từ  nhựa cây jeffrey và thông, gồm 96% heptan, được dùng làm chất tẩy sạch, thuốc trừ sâu và thành phần của xăng chuẩn để đo tiếng nổ của động cơ)                                                                                                                                                         

Abiogenesis: Sự tự sinh( khái niệm cũ cho rằng đời sống của thực vật và động vật xuất hiện từ chất hữu cơ không có sự sống còn gọi là autogesis, spotaneous generation)                                                                                                                                                     

Ablation: Sự cắt bỏ ( sự di chuyển mô hoặc một phần cơ thể bằng phẫu thuật như cắt bỏ hoặc cắt cụt)                                                                                                                                                  


0 nhận xét:

Đăng nhận xét