Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Tiếng Trung kỹ thuật tổng hợp

        Xin chia sẻ cùng mọi người phần thuật ngữ kỹ thuật tổng hợp anh việt. Phần thuật ngữ tiếng trung kỹ thuật tổng hợp cho các bạn yêu thích môn dịch tiếng trung sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, trong lúc chúng tôi cập nhật bạn nào có các bản dịch hay xin hãy chia sẻ cùng công đồng online.

ABAC : Toán đồ
Abaca :                 Cây chuối sợi, sợi chuối sợi
Abaciscus: Phiến đá hoa
Aback:  Về phía sau
Abaculus :  Phiến đá hoa
Abacus : Bàn tính , đầu cột, đỉnh cột
Abaft:   Đằng lái, phía đuôi tàu, ở phía sau
Abamurus : Tường chống
Abate : Làm giảm, làm yếu, ram (kim loại), làm mềm (da)
Abatement : Sự làm giảm, sự làm yếu, sự hạ (giá), sự ram kim loại, sự làm mềm(da)
Noise abatement: Sự làm giảm tiếng ồn
Smoke  abatement: Sự làm giảm khói
Abat-jour : Cái chụp đèn, cái chao đèn
Abattoir: Lò mổ, lò sát sinh
Abat-vent: Mái hiên, má hắt, cái ống chụp khói, tấm che gió
Abat-voix:  Mái dội tiếng ( bục giảng)
Abaxial:                Lệch trục
Abb: Sợi ngang, sợi canh ( vải)
Abeam : Ngang sườn (tàu)
Abele :  Cây dương trắng
Aberration :  Quang sai, tính sai, sự sai hình
Annual  aberration : Tính sai theo năm
Chromatic  aberration:   Sắc sai

1 nhận xét:

The slot machines market is anticipated to register spectacular growth globally over the following few years. Some sources counsel there may be} potential to extend income by over 14 billion dollars till 2024, and these projections aren't even essentially the most optimistic ones. With over three,000 state-of-the-art slot machines, including jackpot progressives, multi-line, multi-coin and interactive bonus screen games, 메리트카지노 there are virtually infinite ways search out|to search out} your next #WinningMoment. The finest trick to get higher odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%. You discover a record of the 12 finest slot machines to play right on this desk. When you play slots, you'll be able to|you possibly can}'t become a multi-millionaire with just 0.01.

Đăng nhận xét