Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Tiếng Trung pháp luật


Phần bên dưới là thuật ngữ pháp luật anh Việt cả nhà cùng đưa ra phần nghĩa tiếng Trung pháp luật nhé :)

Abatement and revival  : việc đình chỉ và phục hồi hiệu lực (của hợp đồng, phán quyết của tòa án)                                               
Abatement of action  :            1. đình chỉ việc tranh chấp, kiện tụng, vụ án, trình tự tố tụng, việc truy tố; 2. việc bị đơn bác bỏ hoàn toàn vụ kiện                                    
Abatement of bequest  : Sự hủy bỏ việc di tặng động sản                                        
Abatement of suit  : Đình chỉ việc kiện tụng                                     
Abater  : Việc yêu cầu đình chỉ vụ kiện, vụ án, trình tự tố tụng                                            
Abator  :1. kẻ chiếm đoạt phi pháp bất động sản trước khi người Ahừa kế tiếp nhận; 2. người tự sơ cứu                                      
Abbreviate : Đoạn trích lục, trích dẫn (từ văn kiện); trích lục, trích dẫn (từ văn kiện)                                             
Abbreviate of adjudication : Trích lục phán quyết của tòa án hay của trọng tài                                           
Abbrochment  : Vụ cướp, cướp giật                                      
Abdicate  :1. từ bỏ (chức vụ, quyền lợi, con cái); 2. thoái vị                                    
Abdicated King : Ông vua thoái vị                                       
Abdication  : 1. việc từ bỏ (chức vụ, quyền lợi, con cái); 2. việc thoái vị                                         
Abduct : Bắt cóc, mang người khác đi (bằng vũ lực, bằng cách dụ dỗ hay lừa dối, nhất là đàn bà, trẻ con, người được đỡ đầu, cử tri)                                       
Abduction  : Việc bắt cóc (nhất là phụ nữ, trẻ con, người được đỡ đầu, cử tri.)                                          
Abduction by fraud  : Bắt cóc người bằng cách lừa dối                                           
Abduction by open violence  : Bắt cóc người bằng vũ lực công khai                                               
Abduction with intent to marry : Bắt cóc phụ nữ với ý đồ cưới làm vợ hay gả chồng                                             
Forcible abduction  : Bắt cóc người bằng vũ lực                                           
Fraudable abduction : Bắt cóc người bằng cách lừa dối                                           
Violent abduction  : Bắt cóc bằng vũ lực                  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét