Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Tiếng Trung công nghệ sinh học

       Xin chia sẻ cùng mọi người phần thuật công nghệ sinh học anh việt. Phần thuật ngữ tiếng trung công nghệ sinh học cho các bạn yêu thích môn dịch tiếng trung sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, trong lúc chúng tôi cập nhật bạn nào có các bản dịch hay xin hãy chia sẻ cùng công đồng online.

ABC model          Mô hình ABC :   Mô hình được chấp nhận rộng rãi về sự nhận biết cơ quan hoa thực vật mà xuất hiện tích hợp chung với các cây hai lá mầm quan hệ xa, tuy vậy ít thích hợp với cây một lá mầm. Mô hình hợp nhất các gen Arabidopsis cần thiết để nhận biết cơ quan hoa.                                               
Abiotic  Vô sinh :  Vắng mặt sinh vật sống                                             
Abscisic acid       Axit abscisic :  Hóc môn thực vật liên quan đến điều khiển phản ứng thực vật với căng thẳng vô sinh, như phần mở rộng khí khổng trong điều kiện thiếu nước (nghĩa là hạn hán)                                  
Acaricide              Thuốc diệt ve :  Nông dược được dùng để diệt hoặc hạn chế ve hoặc bét                                              
ACC synthase    enzym tổng hợp ACC :  Enzym xúc tác phạm vi giới hạn nhịp độ của đường mòn sinh tổng hợp ê-ti-len, và đặc biệt quan trọng khi xử lý làm chín quả. Thực vật tiêu biểu mang một số lượng gen tổng hợp ACC riêng biệt, chúng được điều chỉnh khác nhau để phản ứng lại sự đa dạng của các tác nhân hóa học, môi trường và phát triển.                                     
Acceptor control              Điều khiển chất nhận : Điều khiển nhịp độ hô hấp do có sẵn ADP làm chất nhận phốt phát                                            
Acceptor junction site    Vị trí nối có thể nhận :  Vị trí nối giữa mút 3' trình tự không mã hóa và mút 5' trình tự mã hóa                                       
Accessory bud   Mầm phụ :  Mầm bên nảy nở tại gốc mầm ngọn hoặc ở cạnh mầm nách                                
Acclimatization  Thuần hóa :  Thích nghi của sinh vật sống (thực vật, động vật hoặc vsv) với môi trường thay đổi vốn gây căng thẳng sinh lý. Thuần  hóa không nên nhầm lẫn với thích ứng                                       
Acellular               Phi tế bào :  Các mô hoặc vsv không được tạo ra từ những tế bào riêng biệt nhưng thường có hơn một nhân.                                   
Acentric chromosome   Nhiễm sắc thể không tâm : Đoạn nhiễm sắc thể thiếu tâm động                

0 nhận xét:

Đăng nhận xét