Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Tiếng Trung vật lý

      Xin chia sẻ cùng mọi người phần thuật ngữ vật lý anh việt. Phần thuật ngữ tiếng trung vật lý cho các bạn yêu thích môn dịch tiếng trung sẽ được cập nhật trong vài ngày tới, trong lúc chúng tôi cập nhật bạn nào có các bản dịch hay xin hãy chia sẻ cùng công đồng online.


A-amplifier : Máy khuếch đại sơ bộ                         
Abamp(ere) : Đơn vị CGSM về cường độ dòng điện                        
A-battery  : Bộ pin catot; bộ ắc qui catot                               
Abaxial  : Lệch trục                          
Abcoulomb : Đơn vị CGSM về điện lượng                             
Aberration  : 1. Quang sai; 2. Tính sai                      
Axial aberration : Quang sai (theo) trục                 
Annual aberration (of light) : Tính sai hàng năm                 
Chromatic aberration : Sắc sai                    
Comatic aberration : (Quang sai) coma                  
Diurnal aberration (of light) : Tính sai hàng ngày                
Eye's aberration : Quang sai của mắt                      
Geometrical aberration :  Quang sai hình học                     
Lateral aberration : Quang sai ngang                       
Longitudinal aberration : Quang sai dọc                 
Longitudinal chromatic aberration : Sắc sai dọc                  
Longitudinal spherical aberration  : Cầu sai dọc                  
Ocular aberration : Quang sai của mắt                    
Relativistic aberration :  Quang sai tương đối (tính)                         
Secular aberration : Tính sai trường kỳ                   
Spherical aberration : Cầu sai                     
Stellar aberration : Tinh sai                          
Transverse aberration : Quang sai ngang                              
 Aberration of light : Tinh sai                       
 Aberration of position  : Quang sai vị trí                
Abfarad  : Đơn vị CGSM về điện dung                    
Abhenry  : Đơn vị CGSM về tự cảm                         
Ability  :  Khả năng                          

0 nhận xét:

Đăng nhận xét